Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2021 16:03:39
Předmět Změna - vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé, zasílám odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh.
S pozdravem Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- odpoved_na_zadost_ZD_1_Brezany_II_ep.pdf (304.72 KB)
- opravena_Priloha_4b_20057 - Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II [zadání].xlsx (195.80 KB)
- opravena_Priloha _4b_20057 - Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II_zadání.xml (402.41 KB)