Veřejná zakázka: Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30207
Systémové číslo: P20V00002666
Evidenční číslo zadavatele: 544101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-033144
Datum zahájení: 29.07.2020
Nabídku podat do: 19.08.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem je realizace části společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách. Předmět je členěn na následující stavební objekty (SO-4 Polní cesta C3 není předmětem zakázky):
SO-1 Poldr č.4
SO-1.1 Hráz
SO-1.2 Sdružený objekt
SO-2 Mokřady 3, 4, zatravněná údolnice
SO-3 Průlehy PEO 4,5
SO-5 Polní cesta C35b,c
SO-1 Poldr č.4
Hráz poldru bude provedena jako zemní homogenní. Maximální výška hráze nade dnem je 5,5 m. Šířka v koruně bude 4,0 m, nadmořská výška koruny je navržena 471,00 m n.m. Celková délka hráze bude 72,4 m. Po koruně hráze je vedena cesta C35c s travnatým povrchem. Je navržen kašnový bezpečnostní přeliv (kačení zobák) o délce přelivné hrany 21,0 m s předsazeným manipulačním objektem. Celkový prostor MMAX je 13 800 m3.
SO-2 Mokřady 3, 4, zatravněná údolnice
Na parcele 7221 jsou navrženy 2 mokřady o celkových plochách 280 a 230 m2. Plocha mokřadů nebude ohumusována, ani osázena, ponechá se přirozenému vývoji. Místa, kde se předpokládá přeron vody (plocha 28 m2 u obou mokřadů) budou opevněna záhozem z lomového kamene 80-200 kg. Zbylá plocha parcely (9890 m2) 7221 bude zatravněna. Součástí je výsadba 55 ks keřů.
SO-3 Průlehy PEO 4,5
Průleh PEO 4 - Jedná se o záchytný a zasakovací průleh v délce 406 m, který v 0,0 % sklonu zachytí a do podložních vrstev zasákne zachycenou vodu. Navržený objem průlehu činí 556 m3.
Průleh PEO 5 - Jedná se o záchytný a zasakovací průleh v délce 170 m, který v 0,0 % sklonu zachytí a do podložních vrstev zasákne zachycenou vodu. Navržený objem průlehu činí 256 m3.
SO-5 Polní cesta C35b,c
Cesta C35b je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/20 – volná šířka koruny 3,5 m. Délka cesty je 752,43 m. V km 0,000-0,303, kde cesta prudce stoupá, je navržen povrch z železobetonových silničních panelů s třídou dopravního zatížení VI – velmi lehká. V km 0,303 00-0,752 43, kde je stoupání mírnější, je navržena cesta travnatá s třídou dopravního zatížení VI – velmi lehká. Odvodnění polní cesty je zajištěno jednostranným příčným sklonem 4% do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu (km 0,00-0,303).
Cesta C35c je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/20 – volná šířka koruny 3,5 m. Délka cesty je 118,73 m. Povrch cesty je navržen zatravněný s třídou dopravního zatížení VI – velmi lehká. Odvodnění polní cesty je zajištěno jednostranným příčným sklonem 4% do přilehlého terénu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky