Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy na okr. PJ, PS a RO - 2013, Pobočka Plzeň

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000659
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 108
Systémové číslo: P14V00000108
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ9692/2013-504201
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 358639
Počátek běhu lhůt: 30.08.2013
Nabídku podat do: 21.10.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy na okr. PJ, PS a RO - 2013, Pobočka Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v dotčených k.ú. dle příslušných ustanovení zákona č.139/2002 Sb., v platném znění, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č.26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Komplexní pozemkové úpravy budou prováděny v okresech Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 125 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky