Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Zajištění licenční a systémové podpory aplikací MISYS, PROLAND a DMT Atlas 31.08.2015
Zajištění licenční a systémové podpory aplikace POZEM+ a metodické podpory VFP 31.08.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pamětice na Moravě 27.08.2015
"Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kaštice a části k.ú. Neprobylice a Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolánky u Kaštic" 27.08.2015
Výstavba vodní nádrže a částí polních cest HPC 11 a VPC 14 v k.ú. Křižany 25.08.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Albrechtice nad Vltavou, k. ú. Jehnědno, k. ú. Chřešťovice a k. ú. Údraž 18.08.2015
Stavba polní cesty HPC 2 v k.ú. Přeštice 18.08.2015
Podpora a provoz informačního systému CESŘ pro období 2016-2020 17.08.2015
Kompexní pozemkové úpravy Kladruby 14.08.2015
Polní cesta Oldříšská Krouna 13.08.2015
Polní cesta Odlesská Krouna 13.08.2015
Polní cesta C 6 v k. ú. Tuklaty 13.08.2015
Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Dolany u Červených Peček 13.08.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Otmíče 12.08.2015
Výstavba PPO v k.ú. Švihov 10.08.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní, Staré Sedlo u Sokolova, Vysoká Pec u Nejdku, Rudné a Dražov s částmi k.ú. Hlinky a Nové Kounice. 07.08.2015
Realizace vodní nádrže VN 2 a polní cesty VPC 3.11 včetně IP v k.ú. Koloveč 06.08.2015
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Bílov 1. etapa - Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4 03.08.2015
„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a Komplexní pozemková úprava v k. ú. Měcholupy u Žatce“ 31.07.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice 28.07.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kašov a v navazující části k.ú. Kuks 27.07.2015
Realizace polních cest HPC3, VPC4, VPC4a, VPC5, VPC6 v k.ú. Stráň, realizace polní cesty C29 v k.ú. Jenišov a realizace polních cest PC7, PC14 v k.ú. Chlum Sv. Maří. 24.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvarožná Lhota 23.07.2015
Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř 23.07.2015
Služby spojené s instalací PC a ostatní IT techniky konečným uživatelům na KPÚ a PK SPÚ 22.07.2015