Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní, Staré Sedlo u Sokolova, Vysoká Pec u Nejdku, Rudné a Dražov s částmi k.ú. Hlinky a Nové Kounice. 07.08.2015
Realizace vodní nádrže VN 2 a polní cesty VPC 3.11 včetně IP v k.ú. Koloveč 06.08.2015
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Bílov 1. etapa - Hlavní polní cesta P4 a nádrž N4 03.08.2015
„Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves a Komplexní pozemková úprava v k. ú. Měcholupy u Žatce“ 31.07.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice 28.07.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kašov a v navazující části k.ú. Kuks 27.07.2015
Realizace polních cest HPC3, VPC4, VPC4a, VPC5, VPC6 v k.ú. Stráň, realizace polní cesty C29 v k.ú. Jenišov a realizace polních cest PC7, PC14 v k.ú. Chlum Sv. Maří. 24.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvarožná Lhota 23.07.2015
Výsadba biokoridoru LBK 14 v k. ú. Štolmíř 23.07.2015
Služby spojené s instalací PC a ostatní IT techniky konečným uživatelům na KPÚ a PK SPÚ 22.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sedlo u Číměře 21.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k ú. Budíškovice, Manešovice a Vesce u Dašic 21.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrubá Vrbka a v k.ú. Malá Vrbka 20.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dyjákovičky 17.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ledce; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Klášter nad Dědinou 17.07.2015
Protierozní opatření a polní cesty v k.ú. Říčky u Brna 15.07.2015
Polní cesty a PEO k.ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k.ú. Milenov-sk. II 10.07.2015
"Komplexní pozemková úprava v k. ú. Škrle" 09.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Honezovice, Hradišťany a Lisov 08.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov a Střelice 08.07.2015
Realizace PEO v povodí Luha k.ú. Bělotín - I. etapa 07.07.2015
Realizace polní cesty VPC 9 a vodní nádrže VN 6 v k.ú. Srbice u Kolovče 03.07.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce 02.07.2015
Polní cesty HPC 1b, VPC 1a, VPC 1bN v k. ú. Nakolice 02.07.2015
Polní cesta HPC 1 v k. ú. Nové Hrady 02.07.2015