Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Polní cesta č. 12 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 08.01.2016
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu 2016 07.01.2016
Zpracování vrcholového procesního modelu SPÚ včetně zpracování akčního plánu dalšího směřování úřadu v oblasti procesního řízení 07.01.2016
Realizace vodohospodářských opatření v k.ú. Horní Lánov 06.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice 06.01.2016
Komplexní pozemková úprava na katastrálním území Zvěrkovice u Moravských Budějovic 05.01.2016
Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy 30.12.2015
Polní cesta, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Konice - II. etapa 23.12.2015
Polní cesta VC 8 k.ú. Daminěves, polní cesta C 11 k.ú. Střednice. 23.12.2015
Zpracování projektových dokumentací v 15 k.ú. 23.12.2015
Komplexní pozemková úprava "Žižicko" 16.12.2015
Rekonstrukce polní cesty Brzkov - K Šachotínu 30.11.2015
Polní cesty P3 a PvN08 v k. ú. Bošilec 27.11.2015
Výstavba polních cest C24 a C29 Stříbrné Hory 26.11.2015
Rámcová smlouva na geodetické služby pro činnost KPÚ pro Zlínský kraj v roce 2016-2017 24.11.2015
Polní cesta Kamenná - Klažary 24.11.2015
Realizace biocentra LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok 10.11.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a v k.ú. Žebráky 06.11.2015
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa 03.11.2015
Realizace společných zařízení v k.ú. Pančava 03.11.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy 29.10.2015
Stavba polní cesty HPC6 v k.ú. Dolní Sytová 26.10.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studénka nad Odrou 23.10.2015
Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves 22.10.2015
Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová 19.10.2015