Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové 21.01.2016
BC IP v Rákosném vč. cesty C11, LBK3 v k.ú. Libníkovice 20.01.2016
Bc Na Mlakách v k.ú. Benátky 20.01.2016
Cesta Ke Rtánovu v k.ú. Klamoš, Nové Město n. Cidlinou a Cesta Za Humny v k.ú. Klamoš 20.01.2016
Realizace polní cesty VPC1 v k.ú. Horní Lánov 20.01.2016
Realizace - HPC 1 k.ú. Arnoltice, C2 a Průleh 1 s příkopem 3 k.ú. Růžová 20.01.2016
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k.ú. Libčeves 20.01.2016
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany 19.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy Kvačice a Uherský Ostroh 19.01.2016
Cesta Ke Kozině v k.ú. Stará Voda a Cesta Široká v k.ú. Nové Město nad Cidlinou 14.01.2016
Polní cesta PC 6 v k.ú. Křinice 14.01.2016
KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic 14.01.2016
Olešnice u Červeného Kostelce - pold 1 14.01.2016
Polní cesta "Ke mlýnu" v k.ú. Valtice 14.01.2016
Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n.Kn. 14.01.2016
"Komplexní pozemková úprava v k. ú. Srbská Kamenice" 14.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy Hořín, Skuhrov 12.01.2016
Polní cesta C2 - Volanice 12.01.2016
Polní cesta č. 12 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce 08.01.2016
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu 2016 07.01.2016
Zpracování vrcholového procesního modelu SPÚ včetně zpracování akčního plánu dalšího směřování úřadu v oblasti procesního řízení 07.01.2016
Realizace vodohospodářských opatření v k.ú. Horní Lánov 06.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Životice 06.01.2016
Komplexní pozemková úprava na katastrálním území Zvěrkovice u Moravských Budějovic 05.01.2016
Realizace poldru a tří polních cest v k.ú. Hřibojedy 30.12.2015