Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice 26.01.2016
Protipovodňová ochrana samoty Ovčín v k.ú. Klenovice 25.01.2016
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora 25.01.2016
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vlkov nad Lužnicí 25.01.2016
Realizace polních cest HPC 1, HPC 4, VPC 1, VPC 2, VPC 3 v k.ú. Otovice u Karlových Var, HPC 3, VPC 4, VPC 4a, VPC 5, VPC 6 v k.ú. Stráň a HPCr 2 v k.ú. Horní Slavkov. 22.01.2016
Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel 22.01.2016
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlavatce, Vyhnanice 22.01.2016
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3 22.01.2016
Průleh SP2 a ochranné hrázkování nad obcí v k.ú. Kurdějov 21.01.2016
Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná 21.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové 21.01.2016
BC IP v Rákosném vč. cesty C11, LBK3 v k.ú. Libníkovice 20.01.2016
Bc Na Mlakách v k.ú. Benátky 20.01.2016
Cesta Ke Rtánovu v k.ú. Klamoš, Nové Město n. Cidlinou a Cesta Za Humny v k.ú. Klamoš 20.01.2016
Realizace polní cesty VPC1 v k.ú. Horní Lánov 20.01.2016
Realizace - HPC 1 k.ú. Arnoltice, C2 a Průleh 1 s příkopem 3 k.ú. Růžová 20.01.2016
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v části k.ú. Libčeves 20.01.2016
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Křečany 19.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy Kvačice a Uherský Ostroh 19.01.2016
Cesta Ke Kozině v k.ú. Stará Voda a Cesta Široká v k.ú. Nové Město nad Cidlinou 14.01.2016
Polní cesta PC 6 v k.ú. Křinice 14.01.2016
KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic 14.01.2016
Olešnice u Červeného Kostelce - pold 1 14.01.2016
Polní cesta "Ke mlýnu" v k.ú. Valtice 14.01.2016
Realizace společných zařízení při KoPÚ Synkov a Slemeno u Rychnova n.Kn. 14.01.2016