Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Výstavba polních cest C24 a C29 Stříbrné Hory 26.11.2015
Rámcová smlouva na geodetické služby pro činnost KPÚ pro Zlínský kraj v roce 2016-2017 24.11.2015
Polní cesta Kamenná - Klažary 24.11.2015
Realizace biocentra LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok 10.11.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočov a v k.ú. Žebráky 06.11.2015
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa 03.11.2015
Realizace společných zařízení v k.ú. Pančava 03.11.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobříkov a k.ú. Rzy 29.10.2015
Stavba polní cesty HPC6 v k.ú. Dolní Sytová 26.10.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Studénka nad Odrou 23.10.2015
Výstavba polní cesty HPC 3 v k.ú. Ves 22.10.2015
Výstavba polní cesty HPC 2, polní cesty VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová 19.10.2015
„Společná zařízení v katastrálním území Strunkovice nad Blanicí“ 15.10.2015
Polní cesta C1 včetně příkopu P1 a průlehu PR1 v k.ú. Kostníky 13.10.2015
Geodetické služby 2016-2018 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 09.10.2015
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radeč a v navazující části sousedícího katastrálního území Starý Rokytník 08.10.2015
Regionální biokoridor RBK 1130, RBK 1131 k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou 07.10.2015
Komplexní pozemkové úpravy: Část 1: KoPÚ v k. ú. Bořeňovice, Část 2: KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi 02.10.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slavonice 29.09.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Krušovice, okr. Rakovník 29.09.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obrataň, Velká Chyška a Veselá u Častrova 29.09.2015
Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice, okres Plzeň - sever 24.09.2015
Rekonstrukce polní cesty HPC 2 v k.ú. Polínka, okr. Plzeň-sever 24.09.2015
Rekonstrukce rybníka: VD 02 v k.ú. Malé Dvorce 24.09.2015
Rekonstrukce polní cesty: H 01 v k.ú. Malé Dvorce 24.09.2015
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››