Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Rekonstrukce polní cesty CV 11 v k.ú. Lesná u Velké Chyšky 09.02.2016
Rekonstrukce polní cesty C 7 v k.ú. Proseč pod Křemešníkem 09.02.2016
Komplexní pozemkové úpravy Velká Zdobnice 08.02.2016
Komplexní pozemkové úpravy Přepychy u Opočna 08.02.2016
Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice 08.02.2016
Komplexní pozemkové úpravy Dobré a Hlinné u Dobrého 08.02.2016
KoPÚ v k.ú. Stará Lhota, Starý Láz, Milence, Dešenice a Žížnětice 08.02.2016
Polní cesty VPC 2.16 a VPC 3.4 v k.ú. Koloveč 05.02.2016
Protierozní opatření v Lejčkovské jívě v k.ú. Prasetín 04.02.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka a v k.ú. Damnov 04.02.2016
Polní cesty Milejovice 02.02.2016
Polní cesty Třešovice 29.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivaň a Tytry 28.01.2016
Soubor staveb v k.ú. Němčany 28.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesice u Bíliny, část k.ú. Dřínek a část k.ú. Hetov 27.01.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bošovice 26.01.2016
Protipovodňová ochrana samoty Ovčín v k.ú. Klenovice 25.01.2016
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Babčice, Domamyšl, Malešín u Vodice, Vodice u Tábora 25.01.2016
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vlkov nad Lužnicí 25.01.2016
Realizace polních cest HPC 1, HPC 4, VPC 1, VPC 2, VPC 3 v k.ú. Otovice u Karlových Var, HPC 3, VPC 4, VPC 4a, VPC 5, VPC 6 v k.ú. Stráň a HPCr 2 v k.ú. Horní Slavkov. 22.01.2016
Protipovodňová opatření Pohořelice u Napajedel 22.01.2016
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlavatce, Vyhnanice 22.01.2016
Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3 22.01.2016
Průleh SP2 a ochranné hrázkování nad obcí v k.ú. Kurdějov 21.01.2016
Polní cesty C78 a C79 a svodný příkop P4 v k.ú. Perná 21.01.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››