Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná 26.05.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá, k.ú. Dolní Rokytá, k.ú. Horní Rokytá a k.ú. Chudíř 26.05.2015
Polní cesty C2 a C9 v k.ú. Babice u Šternberka 25.05.2015
Realizace polních cest RCH 2, RCV 9 a RCV 16 v k. ú. Horosedly 25.05.2015
Realizace stavby „Polní cesta C2 v k.ú. Osoblaha“ 25.05.2015
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Klimkovice I. etapa, vč. aktualizace manipulačního a provozního řádu 25.05.2015
Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever - 2015 22.05.2015
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Frymburk (II. část) 22.05.2015
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeřín a k. ú. Rožmitál na Šumavě 22.05.2015
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malčice, k. ú. Mirkovice a k. ú. Zahrádka u Mirkovic 22.05.2015
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří 21.05.2015
Geodetické služby 2015 - 2016 18.05.2015
Polní cesty v k.ú. Kuničky 14.05.2015
Polní cesty a PEO k.ú. Boškov a k.ú. Středolesí 13.05.2015
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Jablonec u Libčevsi 12.05.2015
Polní cesty N7, SR10 a SR11 v k. ú. Záboří u Protivína 11.05.2015
Polní cesta VPC 4 v k.ú. Sedlečko u Veliše 07.05.2015
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horní Štěpánov 04.05.2015
Realizace polních cest: S11 v k.ú. Kout na Šumavě, HPC S1 v k.ú. Velký Malahov 24.04.2015
Aktualizace a domapování bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), vedení Celostátní databáze BPEJ a komplex činností s nimi spojených, poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům 24.04.2015
Polní cesty Paračov za rybník 24.04.2015
Polní cesty Paračov za vilou 24.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nepolisy, včetně ucelené části k.ú. Zadražany 23.04.2015
Realizace SZ v k.ú. Bílovice a k.ú. Lutotín - I. etapa 20.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vísky u Letovic 15.04.2015