Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Realizace polních cest: S11 v k.ú. Kout na Šumavě, HPC S1 v k.ú. Velký Malahov 24.04.2015
Aktualizace a domapování bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), vedení Celostátní databáze BPEJ a komplex činností s nimi spojených, poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům 24.04.2015
Polní cesty Paračov za rybník 24.04.2015
Polní cesty Paračov za vilou 24.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nepolisy, včetně ucelené části k.ú. Zadražany 23.04.2015
Realizace SZ v k.ú. Bílovice a k.ú. Lutotín - I. etapa 20.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vísky u Letovic 15.04.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Borovice u Horšovského Týna, Křakov, Poděvousy a Slatina u Hostouně 14.04.2015
Realizace polních cest v k.ú. Lukavice v Čechách 14.04.2015
Komplexní pozemkové úpravy Návojná a Vlčková 10.04.2015
Nákup nových osobních automobilů 2015 10.04.2015
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Řisuty u Libčevsi 09.04.2015
Stavba polní cesty VPC 4 - Dolní Jadruž 02.04.2015
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Valtrovice 31.03.2015
Geodetické práce - KPÚ pro Jihočeský kraj 2015 - 2017 30.03.2015
Rámcová smlouva na geodetické služby pro Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj a jeho pobočky na rok 2015 26.03.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lužec nad Cidlinou, včetně ucelené části k.ú. Nepolisy a Vlkov nad Lesy (okres Nymburk) 26.03.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlinka 20.03.2015
Zeměměřičské služby pro KPÚ Karlovarského kraje pro rok 2015 a 2016. 19.03.2015
Komplexní pozemkové úpravy Kraselov 18.03.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ježov, v k.ú. Skalka u Kyjova a v k.ú. Žádovice 17.03.2015
Geodetické práce - KPÚ pro Plzeňský kraj 2015 17.03.2015
Geodetické služby 2015-2017 pro KPÚ pro JMK 17.03.2015
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Meziměstí a v katastrálním území Březová u Broumova 12.03.2015
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Otovice u Broumova 12.03.2015