Veřejná zakázka: Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32811
Systémové číslo: P21V00000887
Evidenční číslo zadavatele: SP3396/2021-508207
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009548
Datum zahájení: 17.03.2021
Nabídku podat do: 03.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace protierozního opatření (výsadba stromů a keřů v rámci větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy) a ÚSES (výsadba stromů a keřů a realizace biotechnických objektů v k.ú. Vysočany u Chomutova).

Založením větrolamu dojde prioritně ke snížení větrné eroze a sekundárně ke zvýšení biodiverzity území v k.ú. Všehrdy. Založením biocentra, biokoridorů, interakčních prvků a krajinné zeleně se rozšíří funkční síť ÚSES území, čímž bude posílena ekologická stabilita území/krajiny v k.ú. Vysočany u Chomutova.

Zakázka je dělena na 2 části, pro každou část bude uzavřena samostatná smlouva.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 698 770 Kč bez DPH
  Část 1 - Realizace Větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy (včetně 3-leté následné pěstební péče)
  Předpokládaná hodnota zakázky: 1 472 170 Kč bez DPH

  Část 2 - Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova (včetně 5-leté následné pěstební péče)
  Předpokládaná hodnota zakázky: 3 226 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy