Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2020 21.01.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
nadlimitní Zadáno 12.12.2019 30.01.2020 09:00
Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ – vodní dílo na p.p.č 1588/2 v k.ú. Kerhartice, č. IV
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 08.01.2020 11:00
Předběžná tržní konzultace - Oprava okenních žaluzií v budově SPÚ
VZ malého rozsahu Zadávání 25.11.2019 02.12.2019 14:00
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
nadlimitní Zadáno 08.11.2019 06.01.2020 14:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka systému pro centrální správu logů
nadlimitní Zadávání 08.11.2019 24.11.2019 23:59
Komplexní pozemkové úpravy Oldřiš u Hlinska
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2019 15.11.2019 09:00
Projektová dokumentace na realizaci polních cest stavby D6 v k.ú. Řevničov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 14.10.2019 09:00
KoPÚ Turov_D35
nadlimitní Zadáno 16.09.2019 21.10.2019 08:00
Intranet na platformě SharePoint
podlimitní Zadáno 09.09.2019 11.10.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stošíkovice na Louce
podlimitní Zadáno 05.09.2019 25.09.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Biskoupky na Moravě
podlimitní Zadáno 05.09.2019 23.09.2019 09:00
Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moraveč u Chotovin
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 18.09.2019 09:00
Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda
nadlimitní Zadáno 30.08.2019 30.09.2019 09:00
Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda
nadlimitní Zadáno 30.08.2019 30.09.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016