Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a k. ú. Hrádek u Loun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32383
Systémové číslo: P21V00000459
Evidenční číslo zadavatele: SP1613/2021-508207
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-013735
Datum zahájení: 20.04.2021
Nabídku podat do: 02.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a k. ú. Hrádek u Loun
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Zakázka je dělená na 2 části v rámci jednoho zadávacího řízení.
Předmětem zakázky je provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav: část I. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Raná u Loun a část II. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hrádek u Loun, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 podle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

Část 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Raná u Loun, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Raná, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Raná u Loun 942 ha.

Část 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hrádek u Loun, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Raná, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Hrádek u Loun 262 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 224 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy