Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lukov u Bíliny, k.ú. Štěpánov u Lukova a k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000656
Id předchozího profilu ve VVZ: 344296

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 68
Systémové číslo: P14V00000068
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ7228/2013-508101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 359119
Počátek běhu lhůt: 14.08.2013
Nabídku podat do: 08.10.2013 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lukov u Bíliny, k.ú. Štěpánov u Lukova a k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Lukov u Bíliny, Štěpánov u Lukova a Kostomlaty pod Milešovkou, dle příslušných ustanovení zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy, v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Veřejná zakázka je dělena v souladu s § 98 zákona na části:
Část 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lukov u Bíliny
Část 2 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štěpánov u Lukova
Část 3 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou
Seznam uchazečů, skutečně uhrazená cena a seznam subdodavatelů je pro část 1 uveden v záložce - Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky. Pro část 2 a část 3 v záložce - Veřejné dokumenty.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 539 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky