Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Kladruby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4734
Systémové číslo: P15V00003092
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 520192
Na základě předběžného oznámení:
Kompexní pozemkové úpravy Kladruby
Počátek běhu lhůt: 27.10.2015
Nabídku podat do: 14.12.2015 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy Kladruby
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kladruby (dále jen „KoPÚ“) zahrnující celé k.ú. Kladruby u Strakonic a část k.ú. Kozlov nad Otavou včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 760 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky