Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků v rámci ložisek nerostných surovin
Odesílatel Petra Hořáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2024 10:03:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dne 10. 6. 2024 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a poskytuje na ni následující odpověď.
Dotaz dodavatele:
Prosím, proč nelze podat nabídku elektronicky?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel umožní elektronické podání nabídek. V této souvislosti se upravuje čl. 7 a čl. 8 Výzvy pro podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 24. 6. 2024 v 17:00hod


Přílohy
- Výzva k podání nabídky-OPRAVA.docx (62.25 KB)