Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků v rámci ložisek nerostných surovin
Odesílatel Petra Hořáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2024 10:05:59
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel umožní elektronické podání nabídek. V této souvislosti se upravuje čl. 7 a čl. 8 Výzvy pro podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 24. 6. 2024 v 17:00hod.
Zadavatel poskytl opravenou zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.