Smlouva: Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22700
Evidenční číslo: SPU 255563/2024/Hoř
Datum uzavření smlouvy: 08.07.2024
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 499 999,00
Cena v Kč vč. DPH: 604 998,79
Zadávací řízení: Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků v rámci ložisek nerostných surovin

Název (předmět)

Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve vlastnictví státu

Schválil / podepsal

Ústředí-P

Stručný popis

Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků nacházejících se na ložiscích
nerostných surovin pro převody dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17 odst. 3, písm. b), d) zákona č. 229/1991Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, převody dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 150/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. dle ustanovení § 20 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů a dále pro účely stanovení výše pachtovného

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy