Veřejná zakázka: TDS a výkon KBOZP pro realizaci vodní nádrže VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 40495
Systémové číslo: P22V00003294
Evidenční číslo zadavatele: SP3015/2022-504202
Datum zahájení: 14.11.2022
Nabídku podat do: 29.11.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a výkon KBOZP pro realizaci vodní nádrže VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006Sb., (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů pro níže uvedené stavby. V souladu s prioritami postupu realizací PSZ bude realizována výstavba malé vodní nádrže VN 1 a polní cesty VPC 4.17 v k. ú. Koloveč.
Vodní nádrž dle projektové dokumentace zahrnuje návrh výstavby nové vodní nádrže, tůně a doplňkové zeleně. Účelem navržených opatření je posílení zadržování vody v krajině, zajištění zvýšení ekologické stability a biodiverzity, a neposlední míře zlepšení vodních poměrů v krajině. Vedlejší polní cesta VPC 4.17 je nově navržená cesta určená ke zřízení nového zpevnění. Tato cesta slouží k obsluze pozemků v místě obhospodařované oblasti a zároveň jako přístupová cesta k nově navrhované nádrži VN1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH
  Část 1 - TDS a výkon KBOZP pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč - PH 150 000 Kč bez DPH
  Část 2 - TDS a výkon KBOZP pro polní cestu VPC 4.17 v k. ú. Koloveč - PH 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj
 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky