Veřejná zakázka: PD pro výstavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39804
Systémové číslo: P22V00002603
Evidenční číslo zadavatele: SP7404/2022-529101
Datum zahájení: 07.09.2022
Nabídku podat do: 16.09.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD pro výstavbu VPC 8R a DPC 22 a tůně v k. ú. Kostelní
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění vypracování projektové dokumentace, včetně podrobného geotechnického průzkumu (GTP) pro výstavbu polních cest VPC 8R na p. č. 716 na LV 1 (Město Kraslice), DPC 22 na p. č. 715 na LV 1 (Město Kraslice) a tůně na parcele č. 714 na LV 1 (Město Kraslice) v katastrálním území Kostelní a následného autorského dozoru (AD).
Návrh opatření: rekonstrukce polní cesty
Délka cesty VPC 8R: 679 m
Kategorie: P 4,0/20
Popis konstrukce: asfaltová, od km 0,17 zpevněná travnatá
Popis odvodnění: příčným sklonem, příkopem, příčnými žlaby zaústěnými do vsakovacích jímek a do příkopu; zemní pláň drenáží
Popis vegetačního doprovodu: bez výsadby, vhodně ponechat současné náletové dřeviny
Popis objektů: propustek, 5 žlabů, 4 vsakovací jímky; P11 a Z13 v km 0,0, Z8 v km 0,042, Z9 a VJ8 v km 0,083, V4 v km 0,15, Z10 a VJ9 v km 0,226, Z11 a VJ10 v km 0,28, V5 v km 0,32, Z12 a VJ11 v km 0,45, V6 v km 0,54

Návrh opatření: novostavba polní cesty
Délka cesty DPC 22: 42 m
Kategorie: 3,5 m
Popis konstrukce: zpevněná travnatá
Popis odvodnění: příčným sklonem
Popis vegetačního doprovodu: bez výsadby

Návrh opatření: VHO 1 – tůň
Plocha záboru: 858 m2
Plocha hladiny: cca 524 m2
Nepravidelného půdorysu se základními rozměry asi 20 × 30 m
Hloubka: v rozsahu 0,3 – 2,0 m
Popis vegetačního doprovodu: bez výsadby
V případě vysokého stavu vodní hladiny je uvažováno s volným přetékáním vody do okolního terénu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 285 000 Kč bez DPH
  Z toho:
  PD - 265.000,- Kč bez DPH
  AD - 20.000,- Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky