Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Ostrovačice O1"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17564
Evidenční číslo: 0050-D1-22-206
Datum uzavření smlouvy: 22.09.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 424 865,00
Cena v Kč vč. DPH: 514 086,65
Zadávací řízení: Výzva č. 25 k podání nabídek v kategorii C3-BR: Údržba HOZ Ostrovačice O1

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Ostrovačice O1"

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Ostrovačice, Říčany u Brna, obec Ostrovačice, Říčany, ORP Rosice, Jihomoravský kraj - sečení travin, divokého porostu a vodního rostlinstva, včetně vyhrabání a ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, odstranění náletových křovin a stromů, ořez větví, odstranění spadlých větví z koryta HOZ, včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, chemické ošetření pařezů, úprava průtočného profilu odstraněním splavenin s jejich odvozem na kompostárnu, resp. jejich částečné využití na úpravu nátrží a navýšení břehových hran.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,590 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy