Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 39174
Systémové číslo: P22V00001973
Evidenční číslo zadavatele: SP7168/2022-514101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.07.2022
Nabídku podat do: 08.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části
k.ú. Mžany a Stračov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé k.ú. Stračovská Lhota (Obec Mžany), mimo zastavěné, zastavitelné území obce a lesních komplexů. Z důvodu možnosti změny katastrální hranice, zpřístupnění pozemků a řešení protierozních opatření i ucelená a navazující část k.ú. Mžany a Stračov. Předpokládaná výměra řešeného území (k.ú. Stračovská Lhota, k.ú. Mžany a k.ú. Stračov) je 125 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy