Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota
Odesílatel Lucie Kuchtíčková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 14:42:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 s novými přílohami č. 3a a 3b. Nová lhůta pro podání nabídek: 20. 7. 2022, 9:00 hod.


Přílohy
- vysvětlení ZD1_podepsáno.pdf (327.84 KB)
- 03a Položkový výkaz činností Malá Roudka.xlsx (30.03 KB)
- 03b Položkový výkaz činností Skočova Lhota.xlsx (31.30 KB)