Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota
Odesílatel Lucie Kuchtíčková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 14:39:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- vysvětlení ZD1_podepsáno.pdf (327.84 KB)