Smlouva: SoD ke KoPÚ Nětčice u Kyjova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 15299
Evidenční číslo: 1411-2021-523101
Datum uzavření smlouvy: 18.10.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 189 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 438 811,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova

Název (předmět)

SoD ke KoPÚ Nětčice u Kyjova

Schválil / podepsal

JMK - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nětčice u Kyjova (dále jen „KoPÚ"), včetně provedení nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra v obvodu KoPÚ je 55 ha, na této rozloze bude řešeno 1035 parcel, které jsou evidovány u 166 vlastníků. Návrh KoPÚ bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 13/2014 Sb., a metodického návodu k provádění pozemkových úprav. Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy