Veřejná zakázka: Výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 33334
Systémové číslo: P21V00001410
Evidenční číslo zadavatele: SP4702/2021-504203
Datum zahájení: 21.04.2021
Nabídku podat do: 04.05.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda. Délka cesty je 122 m. Začátek cesty je u napojení na silnici II/169 v km 0,000 a konec cesty v km 0,121 98. Polní cesta je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4/20. V místě napojení na silnici II/169 je v úseku o délce 15 m rozšířena na 5,5 m. Šířka vozovky je 3,50 m + 2 x 0,25 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3%. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Z důvodu zajištění rozhledu vpravo (v napojení na silnici II. tř.) bude nutné odkopat část zářezového svahu silnice II/169. Sdělovací kabel (CETIN) bude v tomto úseku v délce 30 m uložen do betonových žlabů TK2. Odvodněné cesty je v celé délce navrženo příčným sklonem volně do okolního terénu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 602 287 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky