Smlouva: SOD 10/2021/504203 (Výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13964
Evidenční číslo: 10/2021/504203
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 925 852,42
Cena v Kč vč. DPH: 1 120 281,43
Zadávací řízení: Výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda

Název (předmět)

SOD 10/2021/504203 (Výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda)

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je výstavba polní cesty C 26 v k.ú. Horská Kvilda. Délka cesty je 122 m. Začátek cesty je u napojení na silnici II/169 v km 0,000 a konec cesty v km 0,121 98. Polní cesta je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4/20. V místě napojení na silnici II/169 je v úseku o délce 15 m rozšířena na 5,5 m. Šířka vozovky je 3,50 m + 2 x 0,25 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3%. Kryt je navržen z asfaltového betonu. Z důvodu zajištění rozhledu vpravo (v napojení na silnici II. tř.) bude nutné odkopat část zářezového svahu silnice II/169. Sdělovací kabel (CETIN) bude v tomto úseku v délce 30 m uložen do betonových žlabů TK2. Odvodněné cesty je v celé délce navrženo příčným sklonem volně do okolního terénu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy