Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Veselá u Častrova a v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33162
Systémové číslo: P21V00001238
Datum zahájení: 28.04.2021
Nabídku podat do: 07.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Veselá u Častrova a v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu a včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu dle smluv o dílo pro stavbu polních cest VC14, VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova a polních cest VC2, VC12B a VC20 v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou. Tyto prvky jsou v souladu se schválenými plány společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Častrova a v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou.
Součástí veřejné zakázky je zajištění činnosti autorského dozoru projektanta při provádění stavby polních cest v k.ú. Veselá u Častrova a v k.ú. Těmice u Kamenice nad Lipou. Smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta budou uzavřeny pro každou část veřejné zakázky samostatně.
Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení aktualizace Projektové dokumentace dle aktuálního ceníku Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s. a to po dobu 3 let ode dne poskytnutí poslední části Projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 663 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy