Veřejná zakázka: Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32784
Systémové číslo: P21V00000860
Evidenční číslo zadavatele: SP4003/2021-504201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-015938
Datum zahájení: 18.03.2021
Nabídku podat do: 07.04.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby dvou malých vodních nádrží VN 3 a VN 4 a revitalizace údolní nivy v k.ú. Chouzovy, v okresu Plzeň – město, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Želčany a Chouzovy.
Vodní nádrže mají především protipovodňovou a retenční ochrannou funkci a jsou navrženy tak, aby zachytávaly zvýšené atmosférické srážky a transformovaly jejich průtok zastavěným územím obce Chouzovy.
Veřejná zakázka zahrnuje realizaci 9 stavebních objektů:
SO 1 Nádrž VN 4
SO 2 Nádrž VN 3
SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412
SO 4 Zrušení trubního odpadu ID 217_137 v délce 638 m
SO 5 Zrušení a přeložka části trubního odpadu ID 217_136
SO 6 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení
SO 7 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení
SO 8 Kácení
SO 9 Výsadba zeleně
Celé opatření je navrženo na pozemcích ve vlastnictví Obce Chválenice, severozápadním směrem nad obcí Chouzovy administrativně náležející pod obec Chválenice.
Vodní nádrže jsou navrženy jako průtočné o stálém nadržení s ochranným ovladatelným a neovladatelným prostorem v k. ú. Chouzovy v extravilánu obce Chouzovy převážně mimo zastavěné území administrativně příslušející obci Chválenice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 067 209 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky