Smlouva: Smlouva o dílo č. 514-2021-504201 Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13762
Evidenční číslo: 514-2021-504201 Šm
Datum uzavření smlouvy: 03.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 877 464,96
Cena v Kč vč. DPH: 19 211 732,60
Zadávací řízení: Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 514-2021-504201 Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby dvou malých vodních nádrží VN 3 a VN 4 a revitalizace údolní nivy v k.ú. Chouzovy, v okresu Plzeň – město, v Plzeňském kraji. Jedná se o realizaci společných zařízení v rámci schváleného plánu komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Želčany a Chouzovy.
Vodní nádrže mají především protipovodňovou a retenční ochrannou funkci a jsou navrženy tak, aby zachytávaly zvýšené atmosférické srážky a transformovaly jejich průtok zastavěným územím obce Chouzovy.
Veřejná zakázka zahrnuje realizaci 9 stavebních objektů:
SO 1 Nádrž VN 4
SO 2 Nádrž VN 3
SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412
SO 4 Zrušení trubního odpadu ID 217_137 v délce 638 m
SO 5 Zrušení a přeložka části trubního odpadu ID 217_136
SO 6 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení
SO 7 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení
SO 8 Kácení
SO 9 Výsadba zeleně
Celé opatření je navrženo na pozemcích ve vlastnictví Obce Chválenice, severozápadním směrem nad obcí Chouzovy administrativně náležející pod obec Chválenice.
Vodní nádrže jsou navrženy jako průtočné o stálém nadržení s ochranným ovladatelným a neovladatelným prostorem v k. ú. Chouzovy v extravilánu obce Chouzovy převážně mimo zastavěné území administrativně příslušející obci Chválenice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy