Veřejná zakázka: JPÚ v k.ú. Vrchotice, upřesnění přídělů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15895
Systémové číslo: P17V00004495
Evidenční číslo zadavatele: 481926/2017
Datum zahájení: 24.10.2017
Nabídku podat do: 13.11.2017 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: JPÚ v k.ú. Vrchotice, upřesnění přídělů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělů - určení hranic pozemků dle § 4 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí. Účelem upřesnění přídělů je určení hranic přídělů v případech, kdy je příděl přibližně lokalizován, ale hranice přídělu nelze určit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 360, 256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky