Smlouva: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 - Zpracování návrhu KoPÚ Vesec pod Kozákovem - dokončení rozpracovaného díla, původní zveřejnění v RS dne 19.12.2016

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1426
Datum uzavření smlouvy: 12.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 726 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 878 944,00
Zadávací řízení: Zpracování návrhu KoPÚ Vesec pod Kozákovem - dokončení rozpracovaného díla

Název (předmět)

Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 304-2015-541204 - Zpracování návrhu KoPÚ Vesec pod Kozákovem - dokončení rozpracovaného díla, původní zveřejnění v RS dne 19.12.2016

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vesec pod Kozákovem a navazující části katastrálního území Loktuše, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků. Dílo je již rozpracované.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy