Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9846
Systémové číslo: P16V00003431
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637882
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úsov-město
Počátek běhu lhůt: 07.09.2016
Nabídku podat do: 22.11.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Úsov-město, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Úsov-město a malá přiléhající část sousedních katastrálních území Police a Stavenice o celkové výměře cca 4 ha, mimo zastavěné a mimo větší část zastavitelného území obce, souvislých lesních celků a větších pozemků s trvalými porosty. Předpokládaná výměra řešeného území je stanovena na 670 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 300 000 Kč bez DPH
  včetně opčního práva ve výši 900000,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky