Veřejná zakázka: KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8765
Systémové číslo: P16V00002352
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ2375/2016-504203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 634702
Na základě předběžného oznámení:
KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž
Počátek běhu lhůt: 15.06.2016
Nabídku podat do: 10.08.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v k.ú. Hojsova Stráž, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Výměra dotčeného území činí 3.198 ha. Obvod KoPÚ tvoří pozemky řešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jedná se především o zemědělské pozemky a pozemky v lesních komplexech. Dále byla do obvodu pozemkových úprav zařazena výrazně rozptýlená zástavba v celém k.ú. Hojsova Stráž. Tyto pozemky jsou vedené jako neřešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U těchto pozemků bude zajištěna obnova souboru geodetických informací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 876 820 Kč bez DPH
  - předpokládaná hodnota VZ bez opčního práva 13 751 400,- Kč bez DPH
  - opční právo (dle ust. § 99 zákona) stanoveno v předpokládané výši 4 125 420,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky