Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž
Odesílatel Miroslava Balvínová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2016 11:07:46
Předmět Dodatečné informace

Vážení,

Zadavatel uveřejňuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám č. 1. Přesné znění je uvedeno v příloze.


Přílohy
- dodatečná_informace.pdf (192.70 KB)