Smlouva: PLKL_KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 680
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 585 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 11 597 850,00
Zadávací řízení: KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž

Název (předmět)

PLKL_KoPÚ v k.ú. Hojsova Stráž

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v k.ú. Hojsova Stráž, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Výměra dotčeného území činí 3.198 ha. Obvod KoPÚ tvoří pozemky řešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jedná se především o zemědělské pozemky a pozemky v lesních komplexech. Dále byla do obvodu pozemkových úprav zařazena výrazně rozptýlená zástavba v celém k.ú. Hojsova Stráž. Tyto pozemky jsou vedené jako neřešené dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U těchto pozemků bude zajištěna obnova souboru geodetických informací.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy