Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5045
Systémové číslo: P15V00003403
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ13759/2015-504203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 519101
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice
Počátek běhu lhůt: 22.09.2015
Nabídku podat do: 13.11.2015 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Plánice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Výsledkem KoPÚ bude zpracování nového uspořádání pozemků a digitální katastrální mapy se všemi náležitostmi dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 10 361 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pobočka Klatovy
Čapkova 127/V.
339 01 Klatovy

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky