Veřejná zakázka: Údržba HOZ 83a Šumperk - IV. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45081
Systémové číslo: P23V00003882
Evidenční číslo zadavatele: OZ/SZ SPU 193002/2021
Datum zahájení: 23.11.2023
Nabídku podat do: 01.12.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba HOZ 83a Šumperk - IV. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení opravy stavby vodního díla HOZ v k.ú. Bludov, obec Bludov, ORP Šumperk, povodí Moravy navazující na provedený monitoring daného trubního HOZ realizovaný v I. etapě údržby. Práce budou zahrnovat odstranění pařezů stromů vykácených ve III. etapě prací, odkrytí a kompletní výměnu stávajícího betonového potrubí v neprůchozích úsecích, tj. v km 0,120 – 0,160, 0,210 – 0,230 a 0,280 – 0,320, za nové plastové potrubí DN 400. Nové potrubí bude obsypáno sypaninou, následně zasypáno včetně hutnění. Plocha po výkopu a jeho okolí bude na konec zemních prací urovnána a oseta travním semenem. Betonová suť vzniklá po odstranění potrubí bude ekologicky zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.
Dále bude osazen nový betonový poklop na kontrolní šachtu Š2 a v závěrečné fázi provádění IV. etapy údržby bude proveden následný kamerový průzkum v úseku km 0,120 – 0,373 kanálu HOZ tak, aby byla ověřena průchodnost opravované části trubního zařízení.
Práce budou provedeny na 1 objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky provedení prací jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci (příloha č. 4).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 421 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj
 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky