Veřejná zakázka: TDS nad výstavbou VHO v k.ú. Měčín, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP - dokončení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 44844
Systémové číslo: P23V00003645
Evidenční číslo zadavatele: PSZ ostatní / SP10387/2023-504203
Datum zahájení: 06.11.2023
Nabídku podat do: 14.11.2023 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS nad výstavbou VHO v k.ú. Měčín, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP - dokončení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dokončení činnosti technického dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby VHO v k.ú. Měčín a po jejím dokončení, spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby a zajištění souladu provádění stavby s právními předpisy, projektovou dokumentací a příslušnými správními rozhodnutími a obstarání činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Stavba VHO v k.ú. Měčín je členěna na následující stavební objekty:
SO 1 – M 1 N mez, SO 2 – M 2 N mez, SO 3 – M 3 N mez, SO 4 – M 4 N mez, SO 5 – M 5 N mez, SO 6 – M 6 N mez, SO 7 – M 7 N mez, SO 8 – M 8 N mez, SO 10 – M 10 N mez, SO 11 – P 1 N příkop, SO 12 – P 2 N příkop, SO 13 - P 3 N příkop, SO 14 - P 4 N záchytný příkop, SO 15 - P 5 N záchytný příkop, SO 16 - P 6 N záchytný příkop, SO 17 - REV 1 N revitalizace vodního toku, SO 18 - TTP 1 N ochranné zatravnění, SO 20 - TTP 3 N ochranné zatravnění, SO 21 - polní cesta VPC 3 N, SO 22 - propustek PR 1 N.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 159 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky