Veřejná zakázka: TDS a KBOZP pro rekonstrukci polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 41995
Systémové číslo: P23V00000798
Evidenční číslo zadavatele: PSZ ostatní/SP2931/2023-504202
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 09.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a KBOZP pro rekonstrukci polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006Sb., (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zabezpečení činnosti koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů pro níže uvedené stavby. V souladu s prioritami postupu realizací PSZ bude realizována rekonstrukce polních cest VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH
  Dílčí rozdělení finančních nákladů podle činnosti:
  PH na činnost Technický dozor stavebníka: 100 000 bez DPH
  PH na činnost Výkon koordinátora BOZP při stavbě: 40 000 bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky