Veřejná zakázka: Realizace SZ obce Holasovice I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38875
Systémové číslo: P22V00001674
Evidenční číslo zadavatele: SP7598/2022-571101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-035740
Datum zahájení: 20.07.2022
Nabídku podat do: 08.08.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace SZ obce Holasovice I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 1. etapy (výběr prioritních opatření) společných zařízení navržených v KoPÚ v k.ú. Holasovice a Loděnice. Obě katastrální území jsou součástí obce Holasovice. Jedná se o realizaci části stavby dle společné projektové dokumentace nazvané „Realizace společných zařízení obce Holasovice“, která zahrnuje 2 objekty polních cest SO 101 a SO 102 a 3 objekty úpravy území SO 801 až SO 803 na 4 katastrálních územích obce Holasovice.
Tato 1. etapa však zahrnuje pouze stavební objekt SO 101 a část objektu SO 801.
SO 101 tvoří polní cesta CH3 v k.ú. Loděnice (délka 676 m) a CH4 v k.ú. Holasovice (délka 929 m). Obě komunikace kategorie P 4,5/30 na sebe přímo navazují a jsou provedeny ve stejné konstrukci z asfaltobetonu i šířkových parametrech, tedy vozovka šíře 3,5 m a oboustranná nezpevněná krajnice šíře 0,25 m. Polní cesty napojené na st. silnici I/11 a areál zem. družstva tvoří potřebný a dlouho očekávaný obchvat pro pravidelné zásobování bioplynové stanice a areálu ZD a pro obslužnost přilehlých polí.
Druhým navazujícím objektem (nebyl předmětem povolení stavby) je objekt úpravy území SO 801: LBK 5a, plošné zatravněním s hrázkou a příkopem) v k.ú. Loděnice nad areálem zem. družstva. Z tohoto objektu je předmětem veřejné zakázky pouze podobjekt 801.2 Záchytný příkop ZP1, Ochranná hrázka OH1. Další podobjekty zahrnující výsadbu LBK 5a a TTP16 včetně následné péče nejsou předmětem této zakázky a budou řešeny samostatnou zakázkou na služby. Upozorňujeme však, že práce na komunikacích i zakládání výsadeb budou pravděpodobně probíhat souběžně, proto bude nutná součinnost/koordinace se zhotovitelem výsadeb. Toto protierozní opatření ve spojení s návaznou výsadbou má snížit a usměrnit povrchový odtok směrem do intravilánu obce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 178 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky