Veřejná zakázka: Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - akumulační nádrž - projektová dokumentace pro společné povolení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 38175
Systémové číslo: P22V00000975
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-011431
Datum zahájení: 03.06.2022
Nabídku podat do: 22.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - akumulační nádrž - projektová dokumentace pro společné povolení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné podlimitní veřejné zakázky je vypracování prováděcí projektové dokumentace, se všemi náležitostmi dokumentace pro společné povolení, na zbudování akumulační závlahové nádrže (AZN) s betonovým těsněním (dno i břehy) nebo jiným typem těsnění situované v koncové části závlahového kanálu Náhon N1 k zajištění rezervy vody v požadovaném objemu od cca 3 000 do 10 000 m3, využitelné v době odběru z ostatních odběrných míst nacházejících se na závlahovém kanále Náhon N1, před objektem závlahové čerpací stanice ČS 6,7,8, u závlahové soustavy Kanál Krhovice – Hevlín.
Projektant navrhne AZN včetně trubního napojení na čerpací stanici po hranici pozemku SPÚ, kde bude potrubí ukončeno uzávěrem v armaturní šachtě. Ideální umístění AZN je co nejblíže k čerpací závlahové stanici ČS 6,7,8 (privatizovaná část závlahové soustavy). Předpokládá se gravitační plnění nádrže. PD bude zaměřena na použití nových technologií a materiálů se zaměřením na funkčnost a efektivitu. Zpracovaná projektová dokumentace bude včetně inženýrské činnosti.
Vypracování PD bude realizováno v rámci dotačního programu MZe 129 310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa", podprogramu 129 313 „Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2, a dále v příloze 5, 7 a 8 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 560 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků