Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ") v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra řešeného území 230 ha, předpokládaný počet řešených LV 102, předpokládaný počet účastníků řízení 152, počet parcel v předpokládaném obvodu 687.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a metodického návodu k provádění pozemkových úprav. Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Blansko
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Hana Divinová
e-mail: h.divinova@spucr.cz
tel: 702 167 655
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.07.2022 09:00
Datum zahájení: 29.06.2022 13:27
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: