Smlouva: SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 17733
Evidenční číslo: 1005-2022-523101
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 442 437,50
Cena v Kč vč. DPH: 2 955 349,38
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice

Název (předmět)

SoD Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ") v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Předpokládaná výměra řešeného území 230 ha, předpokládaný počet řešených LV 102, předpokládaný počet účastníků řízení 152, počet parcel v předpokládaném obvodu 687.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a metodického návodu k provádění pozemkových úprav. Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy