Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křtěnov u Olešnice
Odesílatel Hana Divinová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2022 09:18:49
Předmět DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1
- doplnění přílohy č. 3 Položkový výkaz činností


Přílohy
- KoPÚ KŘTĚNOV U OLEŠNICE - doplnění ZD č.1_elp.pdf (245.06 KB)
- Příloha č. 3 - Položkový výkaz činností.xlsx (31.41 KB)