Veřejná zakázka: B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 37228
Systémové číslo: P22V00000028
Evidenční číslo zadavatele: SZ SPU 275221/2021
Datum zahájení: 10.01.2022
Nabídku podat do: 24.01.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vypracování pasportu shybky včetně geodetického zaměření. Na základě provedeného průzkumu, analýzy a pasportu shybky budou navrženy možné způsoby sanace shybky. Předložené návrhy budou konzultovány se zadavatelem. Pokud bude shybka technicky a staticky v pořádku, bude vytvořena PD sanace shybky, preferována bude bezvýkopová technologie, pokud bude dostupná a technologicky proveditelná. Sanací by mělo být dosaženo maximálního prodloužení životnosti shybky. Pokud bude shybka technicky nebo staticky v nevyhovujícím stavu, bude vytvořena PD na opravu shybky v celé délce nejvhodnějším způsobem (zřejmě odstranění stávajícího potrubí a osazení nového potrubí v celé délce shybky) s projednáním s dotčenými vlastníky a uživateli pozemků. Po konzultaci a výběru způsobu provedení sanace bude následně zpracována prováděcí projektová dokumentace, se všemi náležitostmi dokumentace pro stavební povolení. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 435 300 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
nebo na adresu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy