Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 14:18:49
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Vážení dodavatelé,
oslovujeme vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "B-B-V 1. stavba – projektová dokumentace na rekonstrukci shybky". Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva B-B-V 1. stavba – Shybka PD.pdf (375.33 KB)