Veřejná zakázka: GTP pro PSZ v k. ú. Rudoltice u Černíkova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36584
Systémové číslo: P21V00004661
Evidenční číslo zadavatele: SP11892/2021-504202
Datum zahájení: 08.11.2021
Nabídku podat do: 22.11.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: GTP pro PSZ v k. ú. Rudoltice u Černíkova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení geologického a hydrologického průzkumu, který bude sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Rudoltice u Černíkova.
Předběžný GTP bude sloužit jako jeden z podkladů pro vypracování návrhu vodohospodářských opatření, výstavbu malých vodních nádrží (VN 2, VN 3, VN 4 a VN 5) v rámci pozemkové úpravy. Jeho úkolem je objasnění inženýrskogeologických podmínek pro realizaci navržených opatření, zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek a inženýrskogeologická doporučení pro uvažované stavby. Celkový počet požadovaných sond činí 17 ks v rozsahu, který stanovil zpracovatel KoPÚ v k. ú. Rudoltice u Černíkova. Rozmístění sond je soustředěno v prostoru malých vodních nádrží v jedné lokalitě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky