Veřejná zakázka: Zpracování dokumentace vodního díla - Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33323
Systémové číslo: P21V00001399
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-014783
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 28.05.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování dokumentace vodního díla - Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové dohody.
Zakázka na základě rámcové dohody bude uzavřená s více dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody (tzv. „kaskáda“)
Výsledkem zadávacího řízení bude pro každý kraj podepsána samostatná rámcová dohoda a to se 2 (dvěma) dodavateli.
Specifikace a rozsah požadovaného plnění nadlimitní veřejné zakázky je poskytování služby:
1. Vyhotovení geometrického plánu na zaměření vodního díla / stavby hráze
2. Zpracování dokumentace vodního díla (pasportu)
2.1 zpracování výškopisného a polohopisného zaměření vodního díla
2.2 stanovení rozlivu vodního díla při maximálním nadržení
2.3 posouzení bezpečnosti vodního díla při povodni
2.4 Zpracování pasportu včetně zajištění ověření pasportu
3. Podání žádosti a získání povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci
4. Zpracování manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění jeho schválení vodoprávním úřadem.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu rámcové dohody, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 3a pro Jihomoravský kraj, Příloha č. 3b pro Pardubický kraj a Příloha č. 3c pro Královéhradecký kraj (dále jen „návrh rámcové dohody“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 880 000 Kč bez DPH
  Jihomoravský kraj 240 000 Kč bez DPH
  Pardubický kraj 400 000 Kč bez DPH
  Královéhradecký kraj 240 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky